Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong

Chuyên khoa 1 Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, 5 năm kinh nghiệm với hơn 1.000 ca phẫu thuật chỉnh hình mũi thành công.