Nguyễn Thị Ly Na

Nguyễn Thị Ly Na

Chuyên khoa 1 Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, 5 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện là trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP.HCM.